Siste oppdateringer
15.01.2003

07.01.2003:
Brev til regjeringen
om utkastelsen av OSSE fra Tsjetsjenia.

02.01.2003:
Videre korrespondanse med UD om en domstol for overgrepene i Tsjetsjenia
Les UDs svarvår anmodning om å støtte opprettelsen av en internasjonal straffedomstol for Tsjetsjenia, les deretter vårt tilsvar.

04.12.2002:

Akhmed Zakajev satt fri!
Politiet i København har 03.12. løslatt Zakajev, og viser til at russiske myndigheter ikke har sterke nok beviser til at han kan bli utlevert. Zakajev satt fengslet fra 30. oktober.
Les pressemeldingen fra det danske justisdepartementet

Støtteforeningen for Tsjetsjenia anmodet 02. desember danske myndigheter om å løslate Zakajev.
Les brevet

Anna Politkovskaia
besøkte oss som kjent 3.-4. sept. 2002. Hovedpunktet på hennes program var foredrag i Nobelinstituttet. Hun hadde ellers møte med reportere i NRK, og et intervju med Dagbladet. Klassekampen og Morgenbladet hadde gode referat fra møtet i Nobelinstituttet.

Registrering av torturoffer
I løpet av høsten har komiteen startet registrering av tsjetsjenere i Norge som er torturert av russiske styrker/ politi. Dette arbeidet fortsetter.

Tsjetsjenske flyktningers situasjon
Tsjetsjenske flyktninger med ”Hellas-visum” blir stadig utvist fra Norge til Hellas, hvor de puttes i fengsel eller henvises til et liv på gaten og må greie seg selv. Dette jobbes det med.
Folk blir også sendt til Tyskland. Her vurderes faren for utlevering til Russland som stor.

Utvalgte artikler:
Miriam Elder (AFP) 14.01.03:
Chechnya is Europe's worst rights crisis: Human Rights Watch
Anna Politkovskaja (Novaja Gazeta) 09.12.02:
Investigators in a time machine and resurrected witness


Meld deg inn i Støtteforeningen for Tsjetsjenia
og støtt vårt arbeide!
Les mer

Slutt å bukke for de store morderne!
Et sted i Europa i dag, sommeren 2002, blir 16 år gamle guttunger torturert og stundom invalidisert for livet, kvinner voldtas dersom de ikke har nok penger til å betale for å slippe, folk drepes vilkårlig, lik selges tilbake til familiene slik at de kan begraves, noen ganger er indre organer fjernet. Ingen stilles til ansvar.
Les mer

Chechen world congress
Denne ble arrangert i København 28. og 29. oktober. Gjennomgangstonen var: Få slutt på overgrepene og innled fredsforhandlinger. Akhmed Zakajev uttalte på vegne av Maskhadov at tsjetsjenerne er villige til å innlede forhandlinger uten forhåndsbetingelser. Der var en rekke prominente representanter for tsjetsjenerne, russiske krigsmotstandere samt folk fra andre land, bl.a. Vytautas Landsbergis og Vanessa Redgrave. Fra den norske Støttekomiteen deltok: Ingvald Godal, Tomasz Wacko (som også representerte Helsingforskomiteen) og Julie Wilhelmsen (som også representerte FFI).

04.11.2002:
Putin politianmeldt

På vegne av syv tsjetsjenske torturoffer som befinner seg i Norge og i samråd med juridisk ekspertise, anmeldte vi Putin til politiet for brudd på Torturkonvensjonen og Genevekonvensjonene. Dette skjedde på Hovedpolitistasjonen på Grønland i Oslo 4.-11-02.

Særdomstol for Tsjetsjenia
Samme dag overleverte vi en anmodning til regjeringen om at den foreslår i FN at det iverksettes en rettslig prosess mot overgriperne mot menneskerettighetene i Tsjetsjenia, slik det tidligere er gjort etter tilsvarende overgrep i tidligere Jugoslavia og Rwanda. Også denne var utformet i samarbeid med relevant juridisk ekspertise.

Begge disse tiltakene vakte betydelig oppmerksomhet ikke minst i utlandet. Vi ble oppringt av REUTER, ASSOCIATED PRESS, AFP og en rekke aviser og radiostasjoner, bl.a. i Polen, Danmark og Russland. Tilbakemeldinger fra Russland forteller om oppslag bl.a. i avisene Moscow Times, Novaja Gazeta og i radio. Begeistringen skal ha vært stor i flyktningeleirene i Ingushetia!

Putins besøk
Vi støttet opp under Amnestys demonstrasjon. Vi hadde lenge en sterk følelse av at myndighetene ønsket å holde Tsjetsjenia mest mulig i skyggen under besøket. Det ble nærmest en hovedsak i mediene. Det er vi meget glade for.Siste nytt fra Kaukasus: