Det Kgl. Danske Utenriksdepatement
V/ Den Kgl. Danske Ambassade i Oslo.

Det Kgl. Norske Utenriksdepartement.

SETT AKHMED ZAKAEV FRI

Russernes overgrep mot alt som heter menneskerettigheter i Tsjetsjenia fortsetter og blir bare verre for hver dag som går. I sin massive brutalitet er de fullt på høyde med det verste verden har sett i moderne tid.

Det foreligger etter hvert stadig klarere dokumentasjon på at begge krigene i Tsjetsjenia ble startet fordi russiske myndigheter av forskjellige grunner ønsket krig. Tsjetsjenerne har hele tiden vært innstilt på forhandlinger, og på å følge opp de fredsavtalene som, tross alt, er inngått. Tilsvarende dokumentasjon finnes på at russiske hemmelige tjenester arbeidet aktivt i mellomkrigstiden for å hindre en normalisering i det krigsherjede landet.

Akhmed Zakaev ble under den første krigen utnevnt til ansvarlig for fredsforhandlinger på tsjetsjensk side. I den andre krigen, i 1999, fikk han igjen i oppdrag å åpne en prosess for nye fredsforhandlinger. Helt frem til arrestasjonen i København, sto Zakaev i dialog med representanter for den russiske Duma og Putins regjering. De ansvarlige for overgrepene innen de russiske sikkerhetstjenester, det militære og administrasjonen var, imidlertid, redde for at krigen skal ta slutt, bl.a. fordi de tjener penger på den og ikke minst fordi de da risikerer å bli stilt til ansvar for overgrepene. For dem var det derfor viktig å stanse den fredsprosessen som Zakaev hadde satt i gang.

Zakaev har vært og er en aktiv motstander av fundamentalisme, terrorisme og alle former for krigsforbrytelser. Han er av de ministre som har gått i bresjen for å bygge opp den nye, moderne og demokratiske staten Tsjetsjenia, som han så integrert i det fremtidige europeiske fellesskapet.

Det russiske kravet om at han skulle arresteres og utleveres kan på denne bakgrunn bare tolkes som et direkte anslag mot selve forhandlingsveien ut av denne konflikten.

En annen side ved denne saken er at vi må regne med at dersom Zakaev blir utlevert til russerne, vil han bli utsatt for ekstrem tortur. Han vet mye som russerne gjerne vil få ut av ham, og vi vet at russerne har utsatt andre ledende tsjetsjenere, som de har fått tak i, for hard tortur. Eksempelvis døde presidenten i det tsjetsjenske parlamentet, Ruslan Alikadjiev, under tortur i Levfortovofengselet i Moskva i august 2000. Gjennom vitnesbyrd fra tsjetsjenske torturoffer som har flyktet til Norge, vet vi, for øvrig, nå mye om russiske torturmetoder. Russiske løfter om ikke å anvende tortur eller dødsstraff betyr selvsagt intet. Til det har altfor mange bare forsvunnet i russiske fengsler.

På denne bakgrunn er det åpenbart at utlevering av Zakaev ikke bare ville være en menneskelig tragedie, det ville også være et meget alvorlig anslag mot muligheten for en forhandlingsløsning i denne konflikten, og dermed av generell internasjonal interesse, også for Norge. I stedet for å nøytralisere Zakaev bør danske myndigheter støtte ham i hans anstrengelser for å få i stand fredsforhandlinger.

Danmark har som det første vestlige landet tatt opp spørsmålet om krigsforbrytelser i Tsjetsjenia i sitt rettssystem. Som en oppfølging av dette bør Danmark foreslå i FN at en ny internasjonal domsstol opprettes for å behandle krigsforbrytelsene som er begått i Tsjetsjenia, etter mønster fra de internasjonale krigsforbryterdomsstolene for tidligere Jugoslavia og Rwanda.

Vi anmoder den norske regjering om å støtte den danske regjering i denne viktige saken for å oppnå fred og rettferdighet, ikke bare på Balkan, men også i den kaukasiske delen av Europa. Stabilitet i dette området er av stor betydning og også i vår interesse.

Oslo 2. desember 2002


For Støttekomiteen for Tsjetsjenia

Ingvald Godal

 

Maria Fuglevaag Warsinski


Ivar Amundsen

For tsjetsjenere i Norge:
og Zakaev-komiteen:

Tourpal Ali Kaimov
medlem av det tsjetsjenske
Parlament.