Kontaktadresser:

Leder:
Ingvald Godal,
Professor Dahlsgt. 35A,
0353 Oslo
E-mail: inggod@frisurf.no
Tlf.: 48276691.

Nestleder:
Kjell Olaf Jensen
Etterstadgt. 25
0658 Oslo
E-mail: k-o-jens@online.no
Tlf.: 22194551 og mobil 93054027.

Sekretær:
Tomasz Wacko
c/o Den Norske Helsingforskomite
Urtegt. 50
0187 Oslo
Tlf.: 23301112 og mobil 97517358.

Teknisk kontakt: Webmaster

Medlemskap

Kontingenten er kr 300,- (150,- for studenter).

Nye medlemmer registreres ved at kontingenten innbetales på konto nr. 1645.02.80880 i Gjensidige NOR Sparebank.