Siste oppdateringer 04.11.2002

SLUTT Å BUKKE FOR DE STORE MORDERNE!

Et sted i Europa i dag, sommeren 2002, blir 16 år gamle guttunger torturert og stundom invalidisert for livet, kvinner voldtas dersom de ikke har nok penger til å betale for å slippe, folk drepes vilkårlig, lik selges tilbake til familiene slik at de kan begraves, noen ganger er indre organer fjernet. Ingen stilles til ansvar. Organisasjoner som Amnesty International, russiske Memorial, amerikanske Human Rights Watch og vår egen Helsingforskomite følger med og skriver rapport etter rapport som i detalj beskriver de mest groteske brudd på alt som heter menneskerettigheter, men ingen reagerer. Stedet heter Tsjetsjenia og den øverste sjefen for overgriperne: Vladimir Putin.

For Russland er stort og Russland er mektig. Russland har alltid kunnet massakrere og mishandle sine små naboer – ustraffet. Polakkene, finnene, balterne, ungarerne, tsjekkoslovakene og afghanerne kan fortelle mye om det, for bare å nevne noen fra vår levetid. Milosevic er stilt for retten i Haag. Han er passe liten. Putin er stor, så for ham ruller vi ut den røde løperen, også foran Kongens Slott i Oslo. For som Aleksander Solsjenitsyn skriver i sitt mesterverk GULag-arkipelet: ”Vi ærer jo de store illgjerningsmenn. Vi bukker for de store mordere.”

Noen av oss mener at kolonikrig i 200 år er nok. På tide at også tsjetsjenerne får leve i fred og selv bestemme over eget liv, slik vi nordmenn krevde og fikk i 1905, koloniene i Afrika og Asia på 1960-tallet og sovjetsatelittene i 1991. De ansvarlige for de uhyrlige overgrepene i Tsjetsjenia må stilles for en internasjonal rett, om nødvendig in absentia.

Derfor har vi dannet en STØTTEKOMITE FOR TSJETSJENIA i Norge, som samarbeider med tilsvarende komiteer i andre land. Bli med oss i kampen for at menneskerettighetene skal gjelde alle europeere. Velkommen til vår hjemmeside!

Ingvald Godal
leder

Siste nytt fra Kaukasus: